Jesteśmy

aby nieść

nadzieję

Nasza walka z gruźlicą

Gruźlica jest poważną chorobą zakaźną, która nadal stanowi globalny problem zdrowotny, zwłaszcza wśród osób bezdomnych. Osoby bezdomne są bardziej narażone na wiele czynników ryzyka związanych z gruźlicą, takich jak złe warunki sanitarno-higieniczne, niewłaściwa opieka zdrowotna, ograniczony dostęp do środków higieny osobistej oraz wysoki stopień narażenia na zakażenie ze względu na bliski kontakt w schroniskach, ulicznych schronieniach i innych miejscach wspólnego zamieszkania.

Dr n. med. Monika Madalińska, która od ponad dekady przyjmowała w placówce przy ul. Wolskiej. Zapoczątkowała projekt, który od kilku lat pozwala szybko rozpoznawać i rozpoczynać leczenie u osób chorych na gruźlicę. Zaczynając od badania lekarskiego, następnie kierując pacjenta na diagnostykę obrazową oraz później po potwierdzeniu rozpoznania kierując pacjenta do właściwej placówki, w której będzie leczony bezpłatnie.