Działalność naszej przychodni
została zauważona i doceniona
przez różne podmioty,
o czym mogą świadczyć liczne 

wyróżnienia i nagrody.

Jesteśmy

aby nieść

nadzieję

Wyróżnienia