To niezwykle ważna inicjatywa, która łączy wysiłki różnych organizacji, aby pomóc osobom bezdomnym, które znalazły się w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Działania Ulicznego patrolu medycznego, wspieranego przez Caritas Polska, Straż Miejską m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, są godne uznania. Ta inicjatywa ukierunkowana na pomoc medyczną, wsparcie społeczne i przeciwdziałanie samotności oraz uzależnieniom ma potencjał znacznego poprawienia życia osób dotkniętych bezdomnością.

Objazdowa pomoc ratownicza, która dociera do ponad 100 różnych lokalizacji, jest kluczowym aspektem, ponieważ osoby bezdomne często przebywają w miejscach trudno dostępnych i zapomnianych. Udzielanie porad oraz pomocy medycznej na miejscu, a następnie kierowanie tych osób do dalszej opieki i leczenia w Przychodni dla Bezdomnych  Stowarzyszenia Jesteśmy Nadzieją stanowi kompleksowe podejście do problemu.

Liczby świadczą o skali potrzeb oraz skuteczności działań. W samym tylko 2021 roku strażnicy z Patrolu wyjeżdżali do 496 miejsc przebywania osób bezdomnych. Udzielili 329 porad medycznych potrzebującym. Czynności medyczne wykonali w 125 przypadkach. Do przychodni  skierowali 59 chorych.

Uliczny patrol medyczny

Jesteśmy

aby nieść

nadzieję