Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją wywodzi się bezpośrednio z działającego od ponad 30 lat na terenie Stolicy, Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”, który przez wiele lat prowadził jedyną w Warszawie specjalistyczną, nie posiadającą umowy z NFZ Przychodnię dla Bezdomnych.

   Z dniem 30 listopada 2022 r. Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” zakończyło swoją działalność w w/w przychodni na terenie Warszawy.

  Widząc potrzebę kontynuacji misji niesienia pomocy osobom w kryzysie bezdomności oraz cudzoziemcom nieobjętym systemem ubezpieczeń społecznych, wolontariusze oraz pracownicy Poradni dla Bezdomnych założyli Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, dzięki czemu od 01 grudnia 2022 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy grupie docelowej na terenie Warszawy może być kontynuowane w sposób ciągły i niezakłócony.

  Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Jesteśmy Nadzieją brali aktywny udział w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy (pomoc medyczna i psychologiczna; organizowanie zbiórek materiałów medycznych, żywności, odzieży, obuwia, artykułów higienicznych). Oferta ta stworzona została na podstawie 30 lat doświadczeń w prowadzeniu Przychodni dla Bezdomnych przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”, a w ramach jej działania także programów:
Pomoc w Wychodzeniu z Bezdomności i Punkt Informacyjny dla Ludzi Bezdomnych. Stowarzyszenie współpracuje z: 1. warszawskimi placówkami pomocy osobom bezdomnych         i skrajnie ubogim, w tym z organizacjami skupionymi w Radzie Opiekuńczej dla Bezdomnych przy Prezydencie m.st. Warszawy, 2. warszawskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, w tym
 w szczególności OPS Dzielnicy Wola,
3. Urzędami Dzielnic, w tym w szczególności z Urzędem Dzielnicy 
Wola.

Jesteśmy

aby nieść

nadzieję

O nas